Küldetésnyilatkozat - Adatvédelmi tájékoztató (Mód.: 2023. 06.19.)

A Wekerlei Könyvtár tevékenysége

A könyvtár küldetésnyilatkozata
A Könyvtár olvasói számára könyvtári és információs szolgáltatásokat végez a hatályos könyvtárügyi jogszabályoknak megfelelően.
Tevékenységével elsősorban a XIX. kerület, különösen a Wekerletelep lakóinak könyvtárhasználati és információs igényeit elégíti ki.
Gyűjti, feltárja, rendelkezésre bocsátja, közvetíti a tevékenységéhez szükséges szak- és szépirodalmat, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági ismeretterjesztő és szépirodalomra, valamint a Wekerletelep múltját és jelenét dokumentáló kiadványokra.
Együttműködik más könyvtárakkal, kapcsolatot tart az iskolákkal, társintézményekkel. 

A könyvtár alapfeladatai
Olvasószolgálati és tájékoztatási munka
– beiratkozás, kölcsönzés, az olvasótér működtetése 
– a kézikönyvtári állomány tartalmi gondozása
– olvasói és kölcsönzési statisztikák vezetése
– nyilvános könyvtári tájékoztatás
– tájékoztatás a XIX. kerülettel és különösen a Wekerleteleppel kapcsolatos információs forrásokról
- helyismereti gyűjtemény ápolása
- gyermekkönyvek gyűjtése

Feldolgozási feladatok 
A könyvtár jóváhagyott gyűjtőköri szabályzata alapján a könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentumok beszerzése, formai és tartalmi feltárása, a könyvtár állományából a fizikailag tönkrement, tartalmilag elavult és a használók számára érdektelenné vált dokumentumok selejtezése.

A könyvtár kiegészítő feladata
A könyvtár az olvasáskultúra és általában véve a műveltség terjesztése érdekében előadásokat, klubfoglalkozásokat szervez. Iskolai osztályok részére rendhagyó órákat tart. A könyvtár saját honlapot és facebook oldalt tart fenn, és azt gondozza. A könyvtár működteti a közelben álló "Tégy egy könyvet - Végy egy könyvet!" utcai könyvtárolós szekrényt.

Adatkezelési tájékoztató
KMO Művelődési Központ és Könyvtár (KMO), valamint tagintézményei (Mód.: 2023. 06.19.)
Link: https://drive.google.com/file/d/1cS1x8zBYY-Dj7yvRNmawL5AfKQDbU33M/view?usp=drive_linkCímkék: könyvtári feladatok

2018.10.09.