Gyűjtőkör

A Wekerlei Könyvtár gyűjtési köre:
– gyermek- és ifjúsági könyvek
– gyermekneveléssel és gyermekgondozással kapcsolatos könyvek
– ismeretterjesztő-, és szépirodalom
– természettel, természetvédelemmel, környezeti kultúrával, kapcsolatos „zöld” könyvek
– a Wekerletelep múltjával és jelenével kapcsolatos kiadványok

A gyűjtőkör szakterületi meghatározása:

főgyűjtőkör: 
– a gyermekek és az ifjúság számára kiadott ismeretterjesztő és szépirodalom
– a gyermekgondozással, a gyermek- és ifjúságneveléssel, az egészségneveléssel foglalkozó szak- és ismeretterjesztő munkák
– az épített és természeti környezettel foglalkozó szak- és ismeretterjesztő munkák
– a könyvtár olvasóköre által igényelt más ismeretterjesztő és szépirodalom
– a Wekerletelep múltjával és jelenével kapcsolatos minden kiadvány

mellékgyűjtőkör:
– az általános tájékozódást szolgáló kiadványok: lexikonok, szótárak, tudományos enciklopédiák, közérdekű adat-, név- és címtárak, könyvészeti kiadványok, bibliográfiák erősen válogatott anyaga
– az általános és középiskolákban megkívánt kötelező és ajánlott olvasmányok a mindenkori igények szerint.

A gyűjtemény mélysége, földrajzi, nyelvi és időbeli határai:

A Könyvtár elsősorban magyar nyelvű kiadványokat gyűjt, valamint állományába vesz más nyelveken megjelent, elsősorban a nyelvtanulást segítő könyvtári dokumentumokat.
A teljesség igényével gyűjti a Wekerleteleppel kapcsolatos bárhol, bármilyen nyelven és bármikor kiadott könyvtári dokumentumokat.

A gyűjtés dokumentumtípusok és információhordozók szerint:
A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja a feladatai ellátásához szükséges bármely dokumentumtípust, függetlenül az információhordozótól
– könyveket és könyv jellegű kiadványok
– számítógépes információhordozók
– elektronikus dokumentumok.

Az állomány nyilvántartásából való törlés (selejtezés) a következő szempontok szerint történik:
- természetes elhasználódás (hiányos, szennyezett könyvek)
- tervszerű állományapasztás (elavult könyvek, olvasói csökkenése, felesleges példányszám)
- gyűjtőkörbe nem illő dokumentumok
- egyéb ok (elháríthatatlan esemény)
- behajthatatlan könyvek
- pénzben megtérített követelés

 Címkék: gyűjteményi kör, könyvtípusok

2018.10.08.