Körmendi Ferenc: A budapesti kaland

Két magyar kispolgári fiatalemberről szól, két harmincévesről. Az egyik itthon maradt, reménytelenül és neurotikusan vergődik az apró gondok, a szennyes kis próbálgatások, az utált iroda, a főzelékfeltét és végül a B-lista marazmusában. A másik szinte akaratlanul, szinte véletlenül külföldre kerül, végighányódott Európán, lekerült Dél-Afrikába és milliomos lett. Látogatóba jön haza Pestre: és akkor megindul ellene volt iskolatársainak rohama. Mindegyik rá épít, mindegyik verseng érte, mindegyik őt akarja becsapni, mindegyik belőle akar "kihozni valamit", mindegyik beléje kapaszkodik, mint abba a bizonyos utolsó szalmaszálba.

"Tíz óra felé gyülekeztek a fiúk a kávéházban. A fiúk: harminckét-harminchárom esztendős pesti fiatalemberek voltak, kortársak, akik együtt végezték a gimnáziumot és ma már körülbelül csak annyiból állt a kapcsolat közöttük, hogy úgy nevezték egymást: a fiúk. Annakidején, az osztályban, klikk voltak; a legtöbben legalább, akik eljárogattak ezekre a kávéházi találkozókra, egy csoporthoz tartoztak. Az iskolában az ültetés, érdeklődésük egyformasága, képességeik hasonlósága és bizonyos mértékben családi és vagyoni viszonyaik terelték volt össze a fiúkat, - hogy mennyire mások, vagy mennyire másokká lettek, ezt csak akkor vették észre, amikor az iskolapad helyét a kerek márványasztal, a tintatartó helyét a feketés-csésze s a felelés drukkját a felelősség félelme foglalta el. A kávéházi társaságból idővel aztán néhányan lemaradtak, viszont csatlakozott hozzájuk néhány távolabbálló: ezeket a törzs eleinte valami enyhén türelmes bizalmatlansággal fogadta, aztán lassanként ezekkel is összeszoktak.."Címkék: magyar irodalom, polgárság, társadalmi - politikai rajz, Wekerlei Könyvtár

2021.05.27.

A WEKERLEI KÖNYVTÁR ÜNNEPI NYITVATARTÁSA
NYITVA: 2023. december 14-ig
ZÁRVA: 2023. december 15-től
      2024. január 7-ig
NYITVA: 2024. január 8-án, hétfőn 15.00 órától

A könyvtár Facebook oldalán és honlapján az ünnepek alatt is érdekességekkel várjuk Olvasóinkat. :-)
A „Tégy egy könyvet - Végy egy könyvet!” utcai könyvcsere szekrény folyamatosan, éjjel-nappal nyitva áll az irodalomkedvelők számára.
BÉKÉS, MEGHITT, SZERETETTELJES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!