Tagság

BEIRATKOZÁS A KÖNYVTÁRBA

Beiratkozási díjak:

Felnőtteknek: 1 200 Ft/év
Diákoknak és nyugdíjasoknak: 600 Ft/év
16 év alatt és 65 év felett a tagság ingyenes. 

Azoknak az olvasóinknak, akik a kölcsönzött könyveket nem juttatják vissza lejárati határidőn belül a könyvtárba, késedelmi díjat kell fizetniük.
A lejárati határidőn túl plusz 7 napos türelmi időt biztosítunk díjfizetés nélkül.
Ezt követően a késedelmi díj összege 5 Ft/ dokumentum/ nap.
Elveszett olvasójegyet – érvényes könyvtári tagság esetén – 100 Ft összeg ellenében tudjuk pótolni.

A szolgáltatások köre:
A könyvtár
– állományát a könyvtár három olvasói helyiségében helyben használatra bocsátja
– állományának e célra rendelt részét kölcsönzi
– tájékoztatást ad a hazai és külföldi könyvtári szolgáltatásokról
– általános információs szolgáltatásokat nyújt állománya, katalógusa, illetve külső adatbázisok alapján
– a beiratkozott olvasók számára két gépen díjmentes internetezési lehetőséget biztosít.

A szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás:
A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználókról és beiratkozott olvasóiról egyaránt nyilvántartást vezet.
A könyvtárba minden tizennyolcadik életévét betöltött magyar és külföldi állampolgár beiratkozhat.
A tizennyolc éven aluli személy csak a gondviselő (szülő) írásbeli felelősségvállalásával iratkozhat be.
A beiratkozási űrlap kitöltése a személyi igazolvány (útlevél) alapján történik. A könyvtár a személyes adatok védelméről köteles gondoskodni.
A beiratkozás egy évre szól.
Az adott évre érvényes beiratkozási díjat a könyvtárban közzé kell tenni.
A könyvtárba nem kell beiratkozási díjat fizetnie a könyvtárak, a muzeális intézmények és a levéltárak dolgozóinak, a XIX. kerület önkormányzata által fenntartott óvodák és iskolák pedagógusainak és a kerületi közművelődési intézmények munkatársainak, valamint a hatvanöt éven felülieknek és a tizenhat éven aluliaknak. Diákigazolvánnyal rendelkezők a beiratkozási díj ötven százalékát fizetik. A kedvezményekre való jogosultságot minden beiratkozáskor igazolni kell.

Az olvasótér használata:
Az olvasótér állománya szabadon levehető a polcokról, a dokumentumokat használat után az asztalon kell hagyni vagy a könyvtárosnak vissza kell adni.
A könyvtár olvasóterében található számítógépen érhető el a könyvtár elektronikus katalógusa.
A számítógép és lejátszók használatához a könyvtárosok adnak segítséget és útbaigazítást. A gépeket csak a felügyeletet végző könyvtáros kapcsolhatja be, és indíthatja újra, a gépek programbeállításait az olvasók nem változtathatják meg, nem telepíthetnek szoftver-terméket.

Kölcsönzés:
A könyvtár kölcsönzési szempontból két állományrészre tagolódik:
– kölcsönzési állomány; minden egysége kölcsönözhető
– kézikönyvtári; e dokumentumok nem kölcsönözhetők. A korlátozás alól rendkívüli esetben az igazgató felmentést adhat 
– a kölcsönzés csak érvényes beiratkozással, a kölcsönző cédula aláírásával történhet
– kölcsönzés hosszabbítása a határidő lejárta előtt, személyesen, telefonon, e-mailben történhet
– tartozás rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető
– a könyvtár a határidő lejárta után 7 nap türelmi időt ad, majd késedelmi díjat számol fel
– az olvasó az elvesztett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni, vagy a könyvtár megítélése szerint tartalmában azonos más kiadással, vagy a könyvtár által megállapított értékét megtéríteni
– egy olvasó egyidejűleg három dokumentumot kölcsönözhet
– a kölcsönzés időtartama egy hónap; hosszabbítást két alkalommal lehet kérni
– a hosszabbításra vonatkozó kérést a határidő lejárta előtt szükséges jelezni
– lejárt határidejű tartozás esetén nem adható ki újabb dokumentum

Számítógép- és Internethasználat lehetősége

A Wekerlei Könyvtárban az olvasók díjmentesen használhatják az intézmény 2 db olvasói számítógépét és az Internetet tanuláshoz, munkához, információkereséshez, kikapcsolódáshoz és egyéb célokból.
–  a szolgáltatás igénybevételéhez a felnőttek és a gyermekek számára érvényes könyvtári tagság szükséges
– az olvasókóra időtartamon keresztül használhatják a számítógépet
– a gép- és Internethasználat regisztrálása jelenléti íveken rögzítjük, ahol az olvasók neve, aláírása és a használat ideje kerül feltüntetésre

A könyvtárhasználók kötelességei:
– a dokumentumok épségének megóvása
– a dokumentumok megrongálódása esetén az okozott kár megtérítése
– mások munkáját nem zavarhatja beszélgetéssel, telefonálással
– az olvasóteremben étkezni, mobiltelefont használni nem szabad
– a könyvtár területén dohányozni nem szabad
– a beiratkozott olvasók a személyes adataikban bekövetkezett változásokról tájékoztatást adnak
– a könyvtárba élő állatot, az egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat behozni nem szabad

A Könyvtárhasználati Szabályzatot durván megsértőket a könyvtárvezető egy és harminc nap közötti időszakra a könyvtárhasználatból kizárhatja, súlyosabb és ismétlődő esetben kezdeményezheti az Igazgatónál, hogy a szabályokat megsértőket kettőtől és tizenkettőig terjedő hónapig a szolgáltatások igénybevételéből és az olvasóterem látogatásának lehetőségéből zárja ki. Az utóbbiról a beiratkozott olvasókat írásban értesíteni kell.Címkék: könyvtár, beiratkozás, tagság, könyvtári tagság

2018.10.10.

A WEKERLEI KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁSA
ZÁRVA: 2024. augusztus 5-20.
NYITÁS: 2024. augusztus 21.,
szerda 11.00 óra


A könyvtár Facebook oldalán és honlapján ezen idő alatt is érdekességekkel várjuk Olvasóinkat. :-)
A „Tégy egy könyvet - Végy egy könyvet!” utcai könyvcsere szekrény folyamatosan, éjjel-nappal nyitva áll az irodalomkedvelők számára.
Mindenkit szeretettel vár a
Wekerlei Könyvtár!