Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe (archiválva 2022.09.05.)

Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe
Időpont: 2022. augusztus 20. szombat
Helyszín: online program - Wekerlei Könyvtár honlapja és Facebook oldala

Magyarország nemzeti és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére - augusztus 20.
Olvasson verseket, érdekességeket e jeles napról a Wekerlei Könyvtár honlapján és Facebook oldalán!

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium - részlet
Első királyunk a kereszténységben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részéről: István, görögül Sztephanosz azt jelenti: „koszorú, korona”. Hogy a név jelentőségét felismerték, arról a Kálmán-kori Hartvik püspök-féle István legenda tudósít. Eszerint a szülés előtt álló Sarolt fejedelemasszony előtt álmában megjelent Szent István első vértanú, s így szólt hozzá: „Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben először jár korona és királyság, és az én nevemet ruházd reá”. Hartvik a görög nyelvben járatlanoknak még a szájába is rágja a látomás értelmét: „az István nevet kapta… mert ami «István» a görög nyelvben, «korona» a latin beszédben.”
Noha a legfőbb királyi jelvény, a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és közjogi méltóság, amit a magyar nemzet tulajdonított a Szent Koronának, másutt ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet okai közt első helyen szokás emlegetni, hogy a hagyomány Szent István koronájával azonosította, sőt sokáig még a koronakutatók is úgy hitték, hogy a koronának legalább a felső része Istváné lett volna. Györffy György mindmáig az ő személyéhez köti a felső, úgynevezett latin koronát, amennyiben feltevése szerint az István fejereklyetartójából készült volna. (Koronánk készítésének helye és időpontja ma sem tisztázott egyértelműen.) Magam a korona hagyományok megszentelte közjogi állásának és tiszteletének fő okát abban látom, amit a legenda is a szánkba rág, nevezetesen: Szent István és a korona a nevükben egyek. Hagiosz Sztephanosz „hungarus” magyarra, vagyis latinra fordítva szent koronát jelent, s mint ilyen lett a személy, később az ő nevét viselő tárgy a keresztény magyar államiság megtestesítője. Más szóval, a korona Sztephanoszt, első királyunkat, annak személyén keresztül pedig a mindenkori királyt jelképezte. (A korona megszemélyesítésére a régi katolikus naptárban is találunk példát. A latin Korona, azaz „Koszorú” asszony és katona férje, Viktor, azaz „Győző” ókeresztény vértanúk ünnepét május 14-én ülték meg régen. Jelképes kettősük neve ugyanazt a gondolatot fejezi ki, mint István királyé. A koszorú a győztesnek kijáró diadém, a korona pedig a királynak.)
Szent István névünnepe, István király, Szent Király vagy egyszerűen Király napja, 1949 óta az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta legfőbb állami ünnepünk lett. István szentté avatása, névünnepének naptárba iktatása, amihez VII. Gergely pápa adott felhatalmazást, I. (Szent) László király és a magyar püspöki kar érdeme. (Csak az 1179. évi III. lateráni zsinat óta lett a szentté avatás az Apostoli Szék kizárólagos joga.) A szentté avatási eljárás részeként 1083. augusztus 20-án, a Nagyboldogasszony nyolcadába eső vasárnapon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a naptárba István névünnepeként.
Link: https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_istvan_kiraly_-az_alkotmanyossag_jogallamisag_napja_-az_uj_kenyer_unnepe

Szabó Lőrinc: Kenyér

Beléd haraptam, áldott kenyér,
és elborzadtam – Habfehér
tested kísértete oszlani
kezdett, zöldülni s foszlani,

s köröttem az eltűnt szobák
falain, az utcán, a városon át
őt láttam mindenütt, csak őt,
a milliárd-lelkű mezőt,

ahogy szétcsapott, ringva – már
tenger volt, végtelen határ,
zöld végtelen, aztán rőt-arany.
Hány kalász élt ott, boldogan,

hány külön-külön kis akarat,
s minden kalászban mennyi mag,
és minden magban mennyi múlt
s mennyi jövendő párosult!

- Aztán egyszerre magamat
láttam, e roppant áradat
gyilkosát, isten gyilkosát,
aki kaszával belevág

az örök csodába, töri, üti
a szent anyagot, megsüti
s eszi istent, aki test, aki vér. -
S letettelek, darab kenyér,

s fölvettelek, elnéztelek,
magamban éreztem az életedet -
aztán lassan úgy ettelek tovább,
mint a hívő az úrvacsorát.

Gyurkovics Tibor: Az új kenyér köszöntése

Búza, búza, búza,
búza koszorúja,
fonjuk a nyakunkba,
véget ért a munka!

Szántsatok és vessetek,
arassatok, emberek,
süssetek friss kenyeret,
most már ünnepeljetek!

Zúg a határ,
forog a nyár,
pereg a mag,
görög a nap.

Legényeknek a vállára
süt a nap, süt a nap,
a leányok garmadába
gyűjtik a kalászokat!

Gyűljetek egybe,
fényes keresztekbe,
búza, búza, búzaszár,
növekszik a súlya már!

Kedves apáink,
drága anyáink,
köszönt titeket
Péter és Bálint.

Jóreményt adó,
magokat osztó,
nehéz munkátok
búzára bontó,
verejtékontó,
gyönyörűséget
árasztó, áldott,
törető élet!

Emlékezzünk
a fényes kaszákra,
a hajolásra,
takarodásra,
gyűrűs kalácsra,
gőzös ebédre,
nagy munka múltán
fehér kenyérre!

Búza, búza, búzaszál,
nincsen, ami talpon áll,
levágta már az apám,
bekötötte az anyám,
kicsépelte a bátyám,
megőrlötte nővérem,
mi meg majd lakodalomkor
nevetünk a vőfélyen!

Hamvas Béla: Az öt géniusz - részlet
Az öt géniusz ereje a derűs életeszmény (Dél), a kultiváltság és a szociális egyensúly (Nyugat), a természetközelség és érzékenység (Észak), a szabadságvágy (Kelet) és a szövevényes gazdagság (Erdély), ma és most elsősorban a személyiség kérdése, de olyan értelemben, hogy a népen belül egység és rend és magas színvonal csak abban az esetben valósítható meg, ha ez az öt géniusz az emberek sokaságában harmonikusan tudatossá válik. Magyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában egyensúlyt teremteni. És ez az egyensúly az, ami történeti emlékezetünk szerint még senkiben sem valósult meg. A nép Szent István, a szakrális alapító király ünnepén tartja meg az öt géniusz egységének ünnepét, de valószínű, hogy István király nem volt az az ember, aki ezt az egységet csak politikai szinten is tudatosan képviselte volna. Később az Árpádok alatt sem történeti személy, sem esemény, sem írott emlék nem jelzi azt, hogy ennek a kérdésnek tudatában voltak, és minél kevésbé voltak tudatában, a kérdés megoldhatatlanságából fakadó rendkívüli nehézségek annál inkább jelentkeztek. Az Árpád-ház sem volt más, mint a földön bármilyen uralkodó ksatrija dinasztia, s ezért nem volt más célja, mint szűkebb családja részére a politikai hatalmat és a hatalom dicsőségét biztosítani. Ha egy-egy király, mint Szent László, vagy Kálmán, III. Béla személye akár egyéniségében, akár koncepciójában a merő politikai becsvágyon túlnőtt, azért történt, mert az öt géniusz közül többet tudott egybekapcsolni, és azokat alapvetőbb rendben tudta felépíteni.

Szabó Magda: Hol vagy, István király? - részlet
A vértől, amely egyre bővebben csorran határainkon kívül, az erőszaktól, a testvérgyilkosságtól ments meg bennünket, urunk. A nyomort igen nehezen, de valahogy eltűri a nép, hát még, ha azt érzi, szereti, megbecsüli, tiszteli áldozatát az, aki a szinte bírhatatlan terhelést ráhozta megviselt nyakára. Már annyit téptünk imánkkal, annyit mentettük viharos időben tisztelendő tetemedet, hogy csak csonka kezed maradt ránk földi mivoltodból, de annak elég ereje van ahhoz, hogy így, csonkán is egybetartson minket és mindnyájunkat, akik nevedet kiáltják világszerte. István úr, szent király, te tudod, mi a válság, álltál fiad holtteste mellett, s csak később gyászolhatott benned az immár utolsó gyermekétől is megrablott apa, mert a királynak kellett eszén lennie és visszanyelni a könnyet és döntenie arról, hová induljon a követ, Velencének-e vagy Regensburg felé. Válság. Ki ismerné a szót, ezt az iszonyatos szót jobban tenálad? Ments meg bennünket saját, szerencsére még el nem követett bűneinktől, és áldj és vezess, mert kiáltunk hozzád, hogy kívánunk, Szent István!

WEKERLEI KÖNYVTÁR
Cím: 1192 Budapest, Kós Károly tér 9.
Telefon: +36-1/282-9634
E-mail: konyvtar@kmo.kispest.hu; wekerlei.konyvtar@gmail.com
Honlap: https://www.kmo.hu/; https://uj.konyvtar.kispest.hu/
Facebook: https://www.facebook.com/wekerleikonyvtar

Kapcsolódó galériák:Címkék: Wekerlei Könyvtár, Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe

Kapcsolódó programok

„Édes” versek - Csokoládé világnapja

„Édes” versek - Csokoládé világnapja (archiválva 2022.09.05.)

Gombóc Artúr is imádja a csokit: „…a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a meztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyorós csokoládét, a tej csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon!”

Bővebben
Találós kérdések hete

Találós kérdések hete (archiválva 2022.10.16.)

Ki mit tud? - találós kérdések gyerekeknek és felnőtteknek a hét minden napjára a könyvtár Facebook oldalán és honlapján.

Bővebben
Nyári nyitvatartás

Nyári nyitvatartás (archiválva 2022.09.05.)

A Wekerlei Könyvtár 2022. augusztus 8-tól 19-ig ZÁRVA TART. NYITÁS: 2022. augusztus 22., hétfő 15.00 óra

Bővebben
2022. évi augusztus havi programok a Wekerlei Könyvtárban

2022. évi augusztus havi programok a Wekerlei Könyvtárban (archiválva 2022.09.05.)

Nyár, boldogság, szerelem versekben - Versbarátok klubja; Kölcsey Ferencről - Kölcsey Ferenctől; Találós kérdések hete; Pilisborosjenői Egri vár - Wekerlei világjárók; Szent István király, az államalapítás és az új kenyér ünnepe; Iskolára hangoló, versek nem csak iskolásoknak - Péntek esti mesék;

Bővebben